Andreja Toplak

Andreja Toplak

dr. dent. med.
Podrobnosti

zobozdravnica, lastnica in direktorica

Andreja Toplak (roj. Šteharnik) je po končani II. gimnaziji Maribor študij nadaljevala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za stomatologijo, kjer je leta 1994 diplomirala v programu Dentalna medicina. V letu 1998/99 je uspešno zaključila dvosemestralni podiplomski študij iz otroškega in preventivnega zobozdravstva na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. S podiplomskim študijem si je na tem področju pridobila posebno strokovno znanje, pa tudi vse pravice, ki ji pripadajo po veljavnih predpisih.

Od leta 1994 do 1998 je bila zaposlena v JZZD Ptuj. Leta 1998 ji je Občinska uprava MO Ptuj podelila Koncesijo za opravljanje javne zdravniške službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih. Od takrat vodi in delo opravlja v svoji zasebni zobozdravstveni ordinaciji TOPZOB.